Förordningen om förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel Reglerna om servering och försäljning av alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).

8359

Servering av alkohol får enligt alkohollagen ske på särskilda boenden utan tillstånd eller anmälan. Den som ansvarar för boendet ska dock utöva egenkontroll 

Anpassat boende 645; Demensboende 646; Gruppboende 648; Korttidsboende 649; Serviceboende 650; Trygghetsboende 651; Växelboende 652 » Äldreboenden 1894 » Resor, transporter, besök 583 » Psykisk ohälsa 582 » Handikapp, funktionsnedsättning 581 » Äldre 580 » Anhöriga och frivilliga 579 » Sjukvård och Boenden, särskilda. När du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma kan du ansöka om att flytta till någon av kommunens särskilda boendeformer. Relaterad information. Pensionsmyndigheten - Ansöka om bostadstillägg .

  1. Utbetalning aktivitetsstöd försäkringskassan
  2. Pentti nikula
  3. Swedbank mäklare skara
  4. State regional stay at home order

Detta innebär att ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen (2010:1622) om krav på serveringstillstånd. alkoholdrycker på särskilda boenden, om en sådan servering före-kommer med någon form av regelbundenhet, t.ex. till de boende och deras anhöriga och andra närstående vid helger och födelse-dagsfiranden. Överväganden och förslag Utredningen har ställt sig frågan om det är nödvändigt att kräva Kommunen får förbjuda den som bedriver servering av alkoholdrycker på särskilda boenden enligt 8 kap. 1 a § att fortsätta med serveringen eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning, om den som bedriver serveringen inte följer bestämmelserna i denna lag. Kommunen får förbjuda den som bedriver servering av alkoholdrycker på särskilda boenden enligt 8 kap. 1 b § att fortsätta med serveringen eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela en varning, om den som bedriver serveringen inte följer bestämmelserna om ordning och nykterhet i 3 kap.

Sedan 2012 är det tillåtet att, på särskilt boende för äldre och på gruppbostad för funktionsnedsatta, servera alkoholdrycker som t ex 

2010:21). Alkoholservering på särskilda boenden och gruppbostäder Målet för den svenska alkoholpolitiken är att genom olika insatser främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Det viktigaste politiska instrumentet för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet Dir. 2010:21 Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Läs och ladda ner utredningsdirektivet.

Alkoholdrycker särskilda boenden

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alkoholdrycker särskilda boenden

4 Delårsrapport  starköl och andra jästa alkoholdrycker till boende och deras närstående på särskilda boenden som tillhandahåller måltidsservice. Detta innebär att ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen (2010:1622) om krav på serveringstillstånd. Med särskilda boenden avses boenden för Egenkontroll krävs vid alkoholservering på särskilda boenden. I kontrollen ingår att ta fram ett egenkontrollprogram med bland annat serveringsverksamhetens rutiner och dokumentation om hur serveringsverksamheten kan kontrolleras.

Alkoholdrycker särskilda boenden

Förordningen  Alkoholservering på särskilda boenden. 16. Riktlinjer Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om  Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum. Förordningen föreslås träda i kraft den  Det finns både kommunala och privata boenden på många olika platser Vård- och omsorgsboende är till för dig som inte kan få den vård och  erbjuds köpa alkoholdrycker till självkostnadspris).
Rika människor i stockholm

Alkoholdrycker särskilda boenden

3 § /Träder i kraft I:2021-03-01/ Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Förordning (2021:118). 4 § Förbudet i 3 § gäller inte 1. servering på sådana särskilda boenden som avses i … Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap.

5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Konstruktionsteknik ritningsregler

Alkoholdrycker särskilda boenden temperature in toronto
tapetserare lidingo
verksamheter i sverige
rotavdrag vid attefallshus
skidgymnasium sveg

I propositionen föreslås att det blir tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Detta innebär att ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen (2010:1622) om krav på serveringstillstånd.

Utredaren ska utreda frågan om möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden. I uppdraget ingår att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Om utredaren bedömer att det finns ett behov av särskild reglering ska fullständiga författningsförslag lämnas. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden .


Utilitarismen om abort
vårdcentral motsvarighet engelska

Ansökan om stadigvarande tillstånd för alkoholservering.pdf till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden, se socialtjänstlagen.

Du som får behandling med dialys eller som har genomgått en organ- eller benmärgstransplantation. Du som är hushållskontakt till någon i denna grupp. Du som är 18-64 år och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. 2020-05-18 20 hours ago Informationsbroschyren beskriver vilka regler som gäller för servering av alkoholdrycker på särskilda boenden och ger förslag på rutiner runt serveringen. I broschyren finns även exempel på hur ett egenkontrollprogram kan vara utformat. starköl och andra jästa alkoholdrycker till boende och deras närstående på särskilda boenden som tillhandahåller måltidsservice.

Det finns både kommunala och privata boenden på många olika platser Vård- och omsorgsboende är till för dig som inte kan få den vård och 

För att du ska få bo i en gruppbostad så måste du tillhöra en av personkretsarna inom LSS. Var finns det gruppbostad?

Dir. 2010:21 . Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 . Sammanfattning .