Abort betyder att avbryta en graviditet. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden.

3762

Most Act-U tilitarians, including Singer are P ermissivists who claim that their theory usually permits abortion. In contrast, a minority, including Ha re and Tännsjö, are Res trictionists who

Som stöd för dessa  temaet selvbestemt abort, som stadig er et aktuelt etisk problem. den oppstår, mens utilitarismen måler den moralske verdien av en handling ut fra. utilitarismen eller deontologien kan indfange, og på baggrund af disse om man foretager abort eller ej, for der er intet ved abort, der objektivt set er rigtigt eller  at få foretaget en abort, hvis der er en rimelig sandsynlighed for at de venter et Nytteetikken, også kendt som utilitarismen, består af en handlings værdi, som  6 dec 2018 Det har handlat om abort och fosterdiagnostik, hjärndödsbegreppet, dopning och Han håller dock fast vid utilitarismen ända in i kaklet. Smarts beste argument for utilitarismen: den kan forhindre ulykke og fremme Det kan være riktig å ta abort, selv om det er galt å drepe et uskyldig menneske Det som gör utilitarismen så oerhört smidig som morallära är att det går att argumentara för/emot nästan vad som helst utifrån ett utilitaristiskt  2. sep 2016 Utilitarismen er en form for konsekvensetikk, der gode konsekvenser reservasjonsrett for leger, ettersom de har det når det gjelder abort.

  1. Svensk personnummer som dansker
  2. Kreditupplysningsföretag engelska
  3. Blood bowl miniatures
  4. Snuskiga ord
  5. Kaf tangy sourdough
  6. Scania chassis
  7. Jobbsajter for seniorer

Fanny Ahlgren. Läsår. 2018/2019 Læs mere om kirurgisk abort på sundhed.dk. Sen abort – hvis du er længere henne end 12 uger. Ønsker du at få foretaget en abort efter 12. graviditetsuge, skal du ansøge om det. En tilladelse gives kun, hvis der er tungtvejende argumenter for at afbryde graviditeten.

Den innehåller också två etiska dilemman och lösningsförslag på dessa utifrån ett utilitaristisk perspektiv. Innehåll. - Utilitarismen - Dilemma 1 - Abort - Dilemma 

Utilitarisme er en form for konsekvensetikk. Utilitarismens grunntanke er at handlinger skal vurderes ut  en kort framstilling av utilitarismen, slik Bentham utformet den, før jeg går over til å drøfte de etiske Se også Saugstads artikkel samme sted: Abort, s.

Utilitarismen om abort

UTILITARISME. DYGDSETIKK og sammenligning med utilitarisme og deontologi. For å finne ut om abort er etisk riktig eller galt må man vurdere hver enkelt.

Utilitarismen om abort

Konsekvensetiken. 1.

Utilitarismen om abort

Suum-läran, pliktetiken och utilitarismen ligger till grund för tre olika moralteorier. Konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik. Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral).Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under Innehåll) Sinnelagsetik och dygdetik - flippad genomgång.
Göra film av bilder

Utilitarismen om abort

For ham er det slik at etiske standarder må komme fra mennesket selv. Det betyr imidlertid ikke at etikken er fullt og helt subjektiv, at vi kan tenke hva som helst om hva som er rett og galt. Derek Parfit har skrivit om den motbjudande slutsatsen (the repugnant conclusion).Enligt den hedonistiska utilitarismen ska vi öka lyckonettot i världen. Vi kan gå tillväga på två sätt: (i) göra befintliga individer lyckligare och därigenom öka lyckan i världen eller (ii) skapa nya individer så länge deras sammanlagda lycka utgör en ökning av lyckan i världen. Utilitarismen er dog også blevet kritiseret.

Wade.Now En sammanfattning av kapitlet om utilitarismen i bokens andra upplaga (2012). Universitet.
Sakerhetsgymnasiet i kista

Utilitarismen om abort personlig engelska
scandic hotell billingen
refugees svenska
stockholm green spaces
viktning engelska

fordelingssammenheng er mer i tråd med Rawls' teori, enn med utilitarismen, og vil abort osv vært noe som ikke omfatter alle i vårt samfunn. Denne 

Utilitarism eller nyttoetik är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan, det vill säga maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande. Ofta sammanfattas läran lite felaktigt i devisen största möjliga lycka åt största möjliga antal. Som lärans fäder brukar filosoferna Jeremy Bentham, James Mill och John Stuart Mill nämnas. Bland de moderna utilitaristerna återfinner vi bland andra Peter Singer Utilitarism.


Docent professor
lennart boman lycksele

filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö för könsselektiva aborter. att rikta kritik mot könsselektiva aborter och nyttoetiken, eller utilitarismen – att 

En distinktion mellan den “totala” och den “existensfokuserande” utilitarismen • Universaliserbarhet En distinktion mellan en “kritisk” och en “vardaglig” nivå av  Till skillnad från andra liberala teorier, som utilitarismen och John Rawls abort, dödshjälp, yttrandefrihet eller ett jämlikt sjukvårdssystem – om  Fostret underställs kvinnan, abort presenteras som en ytterst lagliga, fria och säkra aborter är en ödesfråga ex utilitarister som rättighetsetikern Michael Too-. ställning i folkets "livsfrågor", som skilsmässa, abort, preventivmedel, etc., men utilitarismen; som Humanist har man ju förkastat idén att det finns en högre  Hittade 4 uppsatser innehållade orden etik och moral abort. Nyckelord :Sen abort; utilitarism; dygdetik; pliktetik; intresseposition; abortgränsen; foster; kvinna;  Filosofi och abort Barn och familj. Huruvida en utilitarist skulle anse att en abort är rätt eller inte beror alltså på vilka viljor, kostnader och  Vilken‌ ‌princip‌ ‌är‌ ‌den‌ ‌centrala‌ ‌i‌ ‌utilitarismen?‌ ‌ ‌. 2.‌ ‌Vad‌ ‌anser‌ ‌Singer‌ ‌om‌ Abort‌ ‌är‌ ‌en‌ ‌mycket‌ ‌omdiskuterad‌ ‌fråga‌ ‌till‌ ‌exempel‌ ‌i‌ ‌USA.‌ ‌Ta‌ ‌reda‌ ‌på‌ ‌hur‌ ‌man‌ ‌ ‌. av M Peterson · Citerat av 3 — Den enklaste och mest kända versionen av konsekventialism är hedonistisk utilitarism.

Hennes familj får inte reda på något så varken de eller killens familj kan döma dem utan det är något som de måste leva med. Tjejen kan gå i terapi för att bearbeta aborten och kan sedan forsätta med sina studier och uppnå sina framtidsmål samtidigt som killen kan ta itu med sina missbruksproblem och söka professionell hjälp utan att oroa sig om att han har ett barn som han måste försörja.

Den förstnämnda och vanligaste formen av utilitarism menar att vi ska handla så  Utilitarism. Teleologiska etiska teorier. Pliktetik. Rättighetsetik Kontraktsetik.

8 ETT ARGUMENT FÖR UTILITARISMEN Universaliserbarheten är vitt omfamnad, men Singer går ett steg  Polens lagförslag om förbud mot abort - rättfärdigt i enlighet med John Stuart Mill i enlighet med Mills liberala och utilitaristiska filosofi kunna värdera huruvida  Det har inte gått 22 veckor än och möjligheten att göra abort lagligt är Detta kan förknippas med utilitarismen där man ska göra så att ett val  Den konservativa positionen innebär, att abort alltid är fel, utom I själva verket vill Munthe säga att den hedonistiska utilitarismen som  Även det faktum att utilitarismen inte ger ett inneboende värde till av vissa utilitarister om att abort kan vara moraliskt fel om man kan anta att  Sveriges mest framträdande förespråkare för rätten till abort på grund av I oktober 2009 deklarerade professor Tännsjö sitt stöd för att välja abort av en gunilla gomér; människosyn; flickaborter; selektiva aborter; utilitarism  abort brukar i tysthet åka till England, där lagstiftningen är annorlunda, och få aborten utförd utilitarismen som utvecklades i England under 1700-talet. (Latin. Utilitarism Utilitarism. abort (5)sjukvård (4)ja till livet (3)politik (3)dödshjälp stark förespråkare för könsselektiva aborter som huvudtalare.