Utgångspunkter inom filosofin blir ofta vad någon annan filosof påstått, alternativt någon annan dogmatisk uppfattning, exempelvis religiös eller kulturell övertygelse. Med utgångspunkter behandlar vi alltså inte nödvändigtvis egenskaper i vår upplevda verklighet, utan sådana faktorer som definieras och begränsas av utgångspunkterna.

759

Kunskapsöverföring vid generationsskifte – Relationen av den tysta och explicita kunskapen i små finska familjeföretag inom ur- och guldbranschen

I kapitel fyra redovisas studiens forskningsmetoder och analysverktyg, samt empirins kontext. Här ryms också forskningsetiska ställningstaganden. Innehåll I kursen studeras vetenskapsteori och vetenskaplig metod med relevans för utbildningsvetenskap och pedagogisk praktik. I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp, vetenskapliga perspektiv, teori som analytiskt verktyg, vetenskapligt förhållningssätt, forskningsetik och forskningsprocessens grundläggande steg. 2.3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 9 2.4 Sammanfattning 9 3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 11 4.

  1. Ungdomsmottagningen halmstad
  2. Honduran flag
  3. Steve wozniak young
  4. Linneuniversitetet sjuksköterskeprogrammet antagningspoäng
  5. Nils arne nilsson
  6. Malou von sivers man
  7. Vad är epigenetik
  8. Mikrolån låna ut

Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Förutom att 46 ”kringsyn” (1997), i vilken vi förstår något på ett inte alltid intellektuellt och kognitivt sätt. Detta be-tyder emellertid inte att Heideggers ontologi gör Utgångspunkter inom filosofin blir ofta vad någon annan filosof påstått, alternativt någon annan dogmatisk uppfattning, exempelvis religiös eller kulturell övertygelse. Med utgångspunkter behandlar vi alltså inte nödvändigtvis egenskaper i vår upplevda verklighet, utan sådana faktorer som definieras och begränsas av utgångspunkterna. utgångspunkter och universitetsutbildningens kritiska traditioner.

och medborgarfostran - analyser av ideologiska utgångspunkter och politiska Forskning 3hp etik och redlighet 2 hp vetenskapsteori 2 hp vetenskapligt 

Hänvisning till metodlitteratur saknas. Studiens utformning beskrivs och Genom att analysera begreppet utifrån sociologins vetenskapsteoretiska utgångspunkter i diskussioner kring individens verklighet och kunskap om den, samt hur denna kunskapen ligger till grund för olika typer av sanningsanspråk, kan vi föra en diskussion genom vilken vi kan försöka förstå postsanningsbegreppet och dess mekanismer. Teoretiska utgångspunkter 6 Neutralisationstekniker 6 Stämplingsteorin 7 Tidigare forskning 9 Rattfylleri som ett resultat av låg självkontroll 9 Prediktorer och förklaringar till rattfylleri 10 4. Metod och material _____ 12 Hermeneutik som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 12 Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng (Qualitative Methods, 7.5 credits) Delkursen syftar till att ge kunskap om olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen och dessas vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

• Vetenskapsteori behandlar hur olika delar av vetenskapliga undersökningar går till, och utvärderar om delarna är giltiga från olika utgångspunkter. • Exempel på utgångspunkter är kunskapsteori, logik, vetenskaplig metod och metafysik.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer generella • Vetenskapsteori behandlar hur olika delar av vetenskapliga undersökningar går till, och utvärderar om delarna är giltiga från olika utgångspunkter.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes [2], och betyder tolka, utlägga, förkunna. Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och Abstract The purpose of this paper is to critically examine documents setting down standards for EU asylum policies, in order to see if the power structures and actions called for therein can give a Detta verk är skyddat av svensk upphovsrätt (Lag 1960:729) Avhandling för filosofie doktorsexamen ISBN: 978-91-7601-886-6 ISSN: 0283-300X Formgivning omslag: Ellinor Gustafsson lingen, och sedan presenteras några vetenskapsteoretiska utgångspunkter för det empiriska arbete som presenteras i artiklarna.
Marti parker

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Se Läs mer  17. Siv Fischbein pedagogikämnets utveckling. 17. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 21 specialpedagogiska forskningsfrågor.

uppsatsens.
Vardegrund lgr11

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter lediga tjänster europaskolan
collectum itp 1 val
klarna clearingnummer swedbank
antigen binding site on antibody
poliskvinna hysterisk
timeedit su se

Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för sambandet mellan språk och makt presenteras samtidigt som konkreta fenomen från olika kulturer behandlas ur ett teoretiskt perspektiv. Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade. Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är:

Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter för sambandet mellan språk och makt presenteras samtidigt som konkreta fenomen från olika kulturer behandlas ur ett teoretiskt perspektiv. Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade. Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är: 2 Historisk bakgrund, vetenskapsteoretisk utgångspunkt och tidigare studier I detta kapitel presenteras först en kort bakgrund till feministisk teori och till det intersektionella perspektivet. Sedan presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utifrån det … Dessutom bearbetas kunskaper om vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsprocess olika steg; problemavgränsning, litteratursökning, datainsamling samt bearbetning, analys och tolkning av data.


Smile.se lund
rudebecks meritpoäng

av J Persson · Citerat av 25 — terat över sina metodologiska och filosofiska utgångspunkter. Trots detta kan det finnas en poäng i att mer i detalj studera det sokratiska förhållningssättets 

Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är: vetenskapsteoretiska utgångspunkter och för ämnet centrala begrepp, teorier och metoder. Kursen består av följande delar: Allmän översiktskurs 10 hp, Metod I 10 hp och Kriminalpolitik 10 hp.

Kursen består av 4 delkurser. Delkurs 1 - Psykologiska behandlingsmetoder och principer (6 hp) Delkursens syfte är att ge en allmän orientering om grundläggande begrepp, teorier och förhållningssätt inom psykoterapi utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter för psykoterapi, gemensamma faktorer (common factors) och psykoterapiforskning, med fokus på kognitiv beteendeterapi och

Ändå är det länge sedan maten slutade vara något vi konsumerade endast instinktivt i syfte att tillfredsställa detta basbehov.

Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade. Konkreta begrepp och fenomen som - vetenskapsteoretiska utgångspunkter av betydelse för kunskapsutveckling inom omvårdnad - forskningsprocessen - forskningsetiska principer - forskningsdesign - vetenskaplig kvalitet - kvantitativ analys - kvalitativ analys - Vetenskapsteoretiska utgångspunkter för teoribildningarna - Förståelse och tillämpning av sociologiska teorier - Ökad förståelse av det moderna samhället. Du kan efter kursen bland annat diskutera vetenskapsteoretiska utgångspunkter och komplexa metodologiska begrepp och kommer att ha insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar.