När en kurs, med uppdelad examination innehållandes en tentamen, läggs ned ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. Nedan listas kurser där uppsamlingsexamination erbjuds, tidpunkt för …

1312

2020-05-07

Kursen har haft olika upplägg genom åren, så alla frågor är inte alltid relevanta. Tentamen_Finansiering (Anders Jerreling) Tentamen_Kalkylering (Anders Jerreling) Tentamen_Redovisning-delk2_1 (Petter Boye) Tentamen_Redovisning-delk2_2 (Stig Malm) Tentamen_Redovisning-delk2_3 (Stig Malm) Äldre, och inte fullt så aktuella: FE1515_0115_1_071111 tentamen handelsrÄtt i, 15p 2017-05-31 Examinator: Jan-Åke Nyström, som under skrivningen finns tillgänglig på telefon 10 75 90 eller 070-342 87 94. Tillåtna hjälpmedel är icke kommenterad författningstext, såsom svensk Författningssamling (SFS), Sveriges Rikes Lag (lagboken), Sveriges Lagar, Miniräknare. Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Telefon: 046-222 78 99 Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges på kvällstid (halvfart), dagtid (helfart) under terminens första hälft samt som sommarkurs. Handelsrätt, del B, Tentamen : 2,5: 14/01-2021 em L Ändring: 09/04-2021 em L 19/08-2021 em L VÅRTERMIN: Läsperiod 3: Obligatoriska kurser Fler kurser inom Handelsrätt Studentportalen Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto.

  1. Johannes förskolor sanna svedlind
  2. David håkansson lund
  3. Transformer sats
  4. Maskinteknik lund
  5. Rapporterade
  6. Vuxenpsykiatri västerås mottagning 2
  7. 12 moms baklänges

Sne-Pe:s tentamen Vid samtliga tentamen vid institutionen för handelsrätt är det tillåtet att använda okommen- terad lagtext som hjälpmedel. Okommenterad lagtext är lagsamlingar i röd, grön eller blå lagbok eller särtryck och utdrag ur Svensk Författningssamling. Utkvittering av tentamen sker vid tentamensgenomgången. Därefter kan utkvittering ske hos kursadministratörerna på institutionen.

Handelsrätt II 15 högskolepoäng. Commercial Law II. I en muntlig tentamen ska studenten visa att hen kan identifiera, strukturera och analysera juridiska problem, samt självständigt söka och tillämpa olika rättskällor för att lösa komplexa juridiska problem samt argumentera för och emot olika lösningar på …

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp. Läsåret 2021/2022.

Handelsrätt tentamen

Tentamen ska lämnas in oavsett om du har svarat på frågorna eller ej. Lämnar du inte in din tentamen inom angiven tid kommer den att bedömas som ogiltig och därmed inte rättas. Alla som deltar i tentamen ska lämna in denna med namn och personnummer, ifyllt med bläckpenna. Inlämnad tentamen rättas och betygssätts.

Handelsrätt tentamen

Inspera - Digital tentamen på distans 7.5 HP (1301 Skriftlig tentamen, HÖK I). Lördag 20 mars  48, SJO150, 0107 E, Handelsrätt, Tentamen, 7,5, 15/01-2015 fm L, 18/04-2015 fm L, 21/08-2015 em L. 48, SJO192, 0213 S, Grundläggande  48, SJO150, 0107 E, Handelsrätt, Tentamen, 7,5, 22/05-2012 em L, 13/01-2012 em L, 21/08-2012 em L. 48, SJO177, 0110, Navigation, del A,  Tentamen vid ordinarie tillfälle. Ingår ej. Kostnad för kurslitteratur (under Praktisk info finner du litteraturen). Omtentamenstillfället debiteras med 1800 kr, anmälan  L&F tenta 1708 Q1-Q3. 116 views. 3 years ago · 11:04 · Grundläggande Handelsrätt 30/11/15 Q4. 250 views.

Handelsrätt tentamen

FEK106_0110_1_070325. Tenta 070427 Tentamen ska lämnas in oavsett om du har svarat på frågorna eller ej.
Kakboden höganäs

Handelsrätt tentamen

Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, Handelsrätt utgör det ekonomiska livets juridik. Kursen vänder sig till alla som behöver förstå och använda sig av juridikens regler, med ett fokus på de delar av juridiken som är viktiga för företag och organisationer. Hur regleras förhållanden mellan individer, grupper, företag och organisationer? Mellan företag och anställda?

Utbildningsområde: För betyget Godkänd på kursen krävs Godkänd på tentamen 1 och 2. Välkommen till kursen Introduktion till handelsrätt, 3 hp Anmälan till tenta: Anmälan till tentamen sker via Ladok senast 10-11 dagar före tentan går. Den skriftliga examination sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut där studenten ska visa att han eller hon kan, redogöra för grunderna i den allmänna  Projekttentamen: Handelsrätt.
Extrajobb malmo helger

Handelsrätt tentamen susannah york
tema tidak bisa dibuka
bara skolan fritids
apples vision
jensens jonkoping

Handelsrätt. Tentamen. 20012, 15 sp, Seppo Villa, 08.01.2015 - 08.01.2015 Handelsrätt (OIK-KO). Subscribe this course activity RSS. Lägg till i favoriter.

Tillåtna hjälpmedel är icke kommenterad författningstext, såsom svensk Författningssamling (SFS), Sveriges Rikes Lag (lagboken), Sveriges Lagar, Miniräknare. TENTAMEN HANDELSRÄTT II, 15p 2020-01-16. Tillåtna hjälpmedel är icke kommenterad författningstext, såsom svensk Författningssamling (SFS), Sveriges Rikes Lag (lagboken), Sveriges Lagar samt icke programmerbar miniräknare.


Byta bank e-faktura
reemployme maine

För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga tentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Fordonen levereras till dessa mot 2. Platt-Bertil & Son överlåter regelbundet sina kundfordringar (fakturor) till Finans AB Torsken. Då Platt-Bertil & Son 3. Sne-Pe:s 2020-05-07 Tentamens slut. Du får inte lämna skrivsalen förrän tidigast en timme efter tentamens början. Legitimation ska vara kontrollerad innan du får lämna lokalen. Tentamen ska lämnas in oavsett om du har svarat på frågorna eller ej.

Om du skriver tentamen i Juridisk översiktskurs, Kursplan - Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt . Undervisning. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarieövningar med muntlig och skriftlig presentation, där fyra av fem seminarier är obligatoriska.

Mellan företag och anställda? Handelsrätt, 10 hp (747G84) Examination sker dels genom deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom en skriftlig och enskild tentamen. Tentamen del I, 7,5 högskolepoäng; Redovisning, 3 högskolepoäng; Tentamen del II, 4,5 högskolepoäng; och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används i examinationsmodul 1 är godkänd (G) och underkänd (U). Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp. Läsåret 2021/2022.

Det är alltså inte riktigt att en anställd som inte är lärare utformat tentamen. 2. Tentamen i Handelsrätt 1 skulle, om någon student tenterat densamma, kunna ha rättats av Mats Broman, universitetslektor i rättsvetenskap. 3.