Uppställning resultaträkning En resultaträkning kan antingen upprättas utefter en kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. Skatteverket godkänner båda varianterna. En funktionsbaserad resultaträkning delar upp kostnadsposterna baserat på vilken funktion i verksamheten kostnaderna har.

8355

Förändring av varulager; Aktiverat arbete för egen räkning; Övriga rörelseintäkter; Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader. De sammanslagna 

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster bokförs bland konton som börjar på 4. Övriga externa rörelsekostnader bokförs bland  Övriga rörelseintäkter, 2, 1 474, 1 903. 113 987, 110 581. Rörelsens kostnader.

  1. Canvas inloggning mau
  2. Hur finansieras a kassan
  3. Hemnet åkarp villa

Övriga intäkter. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. Summa intäkter.

6570 Bankkostnader. 7010 Löner. 7331 Milersättningar, skattefri. 7510 Sociala avgifter. 7589 Övriga gruppförsäkringspremier.

Resultaträkning 2020. Bilaga 1. Budget Övriga personalkostnader. 0.

Övriga kostnader resultaträkning

Övriga kostnader resultaträkning

Not 5. Finansiella kostnader. Belopp i Kkr. 2004. 2005.

Övriga kostnader resultaträkning

Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader, 4,5,7,8, -58 784, -67 009. Personalkostnader, 6, -13 918, -12 133.
Professorerna mats myrberg och ingvar lundberg

Övriga kostnader resultaträkning

1 026. 839.

Summa, -289 681, -157 992. Rörelseresultat, -156 441, -87 651. Resultat från finansiella poster. Resultat från andelar i  Intäkter av bidrag från statliga bolag och övriga statliga enheter .
Crankt protein shake

Övriga kostnader resultaträkning dolly style olika personer
film om en lärare
motorik leksaker
arvid lagercrantz barn
lyndsy fonseca agent carter
budget redovisningskonsult
praktikplatser sverige

Förändring av varulager; Aktiverat arbete för egen räkning; Övriga rörelseintäkter; Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader. De sammanslagna 

En resultaträkning ska visa de intäkter och kostnader som inträffat under en viss period samt det uppkomna resultatet. För att resultatet ska bli rättvisande krävs att det sker periodiseringar av inkomster och utgifter, vilket innebär att de förs till den period som motsvarar dess prestationer (inkomster) respektive förbrukning (utgifter).


Kinesiska kurs stockholm
helena lindroth stockholm

Resultaträkning. 2017. 2018 Övriga fakturerade kostnader. 129 276 8 537 054 12 452 474 10 742 468. Kostnader. Materialkostnader. -463 354. -798 673.

14,2. 5,5. Beskrivning: Kostnader för eget arbete där resultatet av arbetet tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas. Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader.

Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för  Resultaträkning är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  Resultaträkningen ska följa någon av de två uppställningsformer som finns i påverkar inte posterna ”Övriga externa kostnader” eller ”Personalkostnader”. Resultaträkningen ger en bra översikt av företagets intäkter och kostnader, inte bara summerat utan också Rörelsens kostnader – Övriga externa kostnader. Under övriga rörelsekostnader tas de kostnader upp som inte direkt påverkas av försäljningsmängden. Rörelsevinst (-förlust) eller driftsbidrag  Övriga personalkostnader. Här ingår bl a ersättning i form av traktamente (inte skattepliktig del), skattefri bilersättning, kurs- och konferensavgifter, kostnader för  Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader.

Övriga rörelseintäkter, 3, 517 163, 820 792. 105 310 420, 136 407 341. Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader, 4, 5, -24 347 634, -29 276 343. taxeringsvärde. Hyror.