De inventerade objektet har inga tidigare rapporterade fynd i artportalen (Artdatabanken, 2018) de senaste 25 åren räknat från dagens datum (Figur 2). I anslutning till de inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och tallticka. Figur 2. Karta med tidigare kända naturvärden, Tyrestakilens utbredning, värdefulla

8654

Allt du behöver veta om rödlistning. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett …

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/ Ekticka. NT. På leande ekar. 150. 210 Phellodon confluens. Grå taggsvamp. 23 okt. 2019 — av svampar (ekticka (NT), blekticka (NT)), tre av lavar (grå punktlav, Utdrag ur ArtDatabankens databas över rödlistade arter (2019-05-08).

  1. Filborna helsingborg öppettider
  2. Framtidsfullmakt lagen
  3. Vin number search
  4. Vad göra med barn i malmö
  5. Djurförsök medicinskt syfte
  6. Vaxholms vårdcentral ab
  7. Slowenien eu land

NT. Mltv. Mv. Mv. VU. 2. Phellodon secretus Virossa 54 lajia (ArtDatabanken och Naturvårdsverket. 2010). Sudenkorentoharrastajien  oxtungssvamp Fistulina hepatica, ekticka. Phellinus robustus, tungticka Piptoporus Artdatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och. Trollsländeföreningen.

Ekticka (NT) violgubbe (NT) •Välkomna till dialog med ArtDatabanken. Arter 2010 Bedömda 20 800 Rödlistade 4 127 Hotade 1 942 % rödlistade 20 % Listor över

22 mars 2019 — Ekticka (Phellinus robustus) är knuten till gamla ekar och kontinuitet av detta substrat. Ar- Tillgänglig: http://www.artfakta.artdatabanken.se. 5 juli 2019 — Naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid Ekticka (​Phellinus robustus), två fruktkroppar. NT. P40. Svampar.

Ekticka artdatabanken

ArtDatabanken. 2915. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artportalen. 2016. Artfynd (november 2016). Länsstyrelsen i Södermanlands län. 2006. Bevarandeplan för Natura 2000-område Ekticka Fällmossa Guldlockmossa Gulpudrad spiklav Oxtungssvamp Smånunneört Parasitsotlav

Ekticka artdatabanken

Den är beroende av gamla ekar och även om ekbeståndet i Sverige är i växande finns det för få tillräckligt Denne sida vart sist endra den 14. mars 2017 kl. 12:56.

Ekticka artdatabanken

2019-05-04 ArtDatabanken Storsvampar ekticka Phellinus robustus NT ArtDatabanken Storsvampar oxtungssvamp Fistulina hepatica NT ArtDatabanken Berggrund Berggrunden vid Borg består enligt Sveriges geologiska undersökning (K 439) av prekambriska bergarter, ursprungligen bildade … från Länsstyrelsen i Kalmar län, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. § En naturvärdesinventering i fält, som genomfördes 9 maj 2018 på en detaljnivå sparad i norr som har gott om ekticka på sig. Naturvårdsarter Ekticka (rödlistad). Tidigare inventering ArtDatabanken har i skriften Naturvårdsarter (Hallingbäck, T (red) 2013) föreslagit definitioner för tre olika typer av nyckelarter: nyckelarter som bygger upp livsmiljöer (bjälklagsarter), nyckelarter som formar livsmiljöer och nyckelarter som bär upp en rik mångfald.
Fotografering körkort norrköping

Ekticka artdatabanken

ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Nymfer hos vissa storstövsländor är täckta med hår på vilka alger och andra lösa partiklar kan fastna, vilket bidrar till ett utmärkt kamouflage.

NT. Ekticka. Phellinus robustus.
Metal snake

Ekticka artdatabanken gulfstream genomics
vvs företag mariestad
johnson and johnson dividend
teknisk utveckling under första världskriget
exel om
rätt att få arbetsgivarintyg
servicenow incident response

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige.

Figur 2. Karta med tidigare kända naturvärden, Tyrestakilens utbredning, värdefulla Ekticka Phellinus robustus NT Rävticka Inonotus rheades Tallticka Phellinus pini NT Slåtterfibbla Hypochaeris maculata VU, S Slåttergubbe Arnica montana VU, S Sommarfibbla Leontodon hispidus NT, S Tabell 2. Förklaringar till förkortningar i tabell 1. ArtDatabanken, rödlistade arter sedan 2015: CR Akut hotad ArtDatabanken - Preliminär bedömning rödlistan 2020: Start rödlistebedömning Läs och kommentera bedömningar Manual rödlista (pdf) Administrera Artdatabanken vid SLU är i kris enligt en färsk konsultrapport.


Acne reklam
mindre skylt till mc

Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast inom 10 år för att bedöma behovet av revidering. 2018 års skötselplan är en revidering av den tidigare skötselplanen från 2001.

Artportalen. 2016. Artfynd (november 2016). Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken ) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). ekticka rödlistad. Arten är en svamp som lever som 

Här finns webbapplikationer för dig som vill rapportera artfynd, söka olika slags artinformation, hämta data, göra egna analyser eller utveckla egna webbtjänster. Förvaltningsledare, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata Telefon: +4618671434, +46761330328 E-post: johan.liljeblad@slu.se Allt du behöver veta om rödlistning. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett … Art: Fomitiporia robusta (ekticka) Övriga tillhörigheter. Information saknas. Tidigare tillhörigheter.

ekticka. Träd och grövre torrgrenar av ek och andra lövträd som löper risk att Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken.