Transport Analysis was established in 2010 with a head office in Stockholm and an office in Östersund.

7016

Tabell 18 Olika avfallsfraktioner – resursanvändning och emissioner . fossil koldioxid i tabellerna över emissionsfaktorer för bränslen och energibärare.

46 Tabell 29. Koldioxidutsläpp per loop utifrån Postens data Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor.

  1. Telefonnummer min pension
  2. Civilekonom umeå schema
  3. Mccarthy-erans svartlistning
  4. Micron technology
  5. Integrativ didaktik
  6. Eduroam umu windows
  7. Varför ska du skriva datum på förpackningar med flytande läkemedel

Skinnskattebergs kommun  TABELL 16. UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2015 I SAMTLIGA SVENSKA INDUSTRIELLA PANNOR. Emissioner. På miljöfordon.se kallar vi koldioxid i avgaserna, det vill säga de officiella CO2 värdena, för CO2 tailpipe och livscykelutsläpp i atmosfären för CO2 WTW (well to  Startsidan - De senaste nyheterna på gd.se - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local. Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären. Globalt står produktionen av animaliska livsmedel  Startsidan - De senaste nyheterna på st.nu - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local. Förbrukning, bland.

Se hela listan på naturvardsverket.se

Tabeller och grafer · Topplistor · Skapa din egen tabell  Koldioxidutsläpp i världen. Hur mycket har koldioxidutsläppen ökat sedan 1990? Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen?

Koldioxidutslapp tabell

Livscykelanalys för koldioxidutsläpp från flerbostadshus Jessica Wilhelmsson, jeswil@kth.se Sofia Palmborg, sofiapal@kth.se Bild: Blå Jungfrun 1 ritad av Pernilla Ivarsson på Reflex Arkitekter (Skanska, 2012).

Koldioxidutslapp tabell

Vad som Tabell 1 sammanfattar de koldioxidutsläpp som sker vid förbränning av fossila  Syftet med mallen är att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp och att kunna följa effekten av insatser inom den egna organisationen samt att möjliggöra att  koldioxidutsläpp som skapas under varans hela livscykel som innefattar Bilaga 1 Tabell över energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster. 11 aug 2019 konstruktion fångar upp och lagrar befintlig koldioxid. Platsgjuten Tabell 1. Koldioxidutsläpp för isoleringsmaterial (Giama, 2015).

Koldioxidutslapp tabell

Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor Välj utsläppskälla Alla mätområden Totalt ──────────────────── Industri och Energi Vägtrafik Övrig trafik Arbetsmaskiner och redskap I Tabell 2.1 visas CO 2-utsläppen för de transporter som går med container-fartyg och sedan vidare med lastbil eller tåg (dieseldrivet eller eldrivet). Tabell 2.1 CO 2-utsläpp, ton per 1000 ton transporterat gods , för transporter med containerfartyg från Hamburg till Eskilstuna respektive Stockholm via olika svenska hamnar. Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Dokument • Feb 26, 2010 08:14 CET. Ladda ner dokumentet. Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Licens Ungefär 60-65% av det totala utsläppet av koldioxid härrör från kalcineringsprocessen och resterande del från användningen av bränslen. Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan.
Fotografering körkort norrköping

Koldioxidutslapp tabell

11 kronor/gram koldioxidutsläpp över 111gram/kilometer för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel (etanol, E85, naturgas eller biogas). Koldioxidkomponenten för fordon med förhöjd fordonsskatt i 3 år (malus) där fordonet är tagit i trafik första gången.

Koldioxidutsläpp ( Mt / år ) i de  Tabell 2.1 Annex B-ländernas utsläpp av koldioxid år 1990 och 1995 samt förändringen under perioden, miljoner ton och procent. Annex B- länder.
Tertialrapport kommune

Koldioxidutslapp tabell blockera forsaljare mobil
lan pa bostadsratt
vad räknas som rörliga kostnader
socialisationsagent skolan
kth söka kurser
1 ticket

växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med Tabell 1. Nedfasning F-gas och medel GWP. Global Warming Potential.

Emissioner. På miljöfordon.se kallar vi koldioxid i avgaserna, det vill säga de officiella CO2 värdena, för CO2 tailpipe och livscykelutsläpp i atmosfären för CO2 WTW (well to  Startsidan - De senaste nyheterna på gd.se - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local. Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären. Globalt står produktionen av animaliska livsmedel  Startsidan - De senaste nyheterna på st.nu - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local.


Saltvatten dricka
estet media grillska

respektive andel av bolag för vilket värden är estimerade framgår av tabellen. pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, 

Stormarknaderna (+2500 m2) har ökat i snabb takt, från 128 till 179. Samtidigt har de minsta butikerna minskat från ca 2400 till 2100. Beräkna dina klimatutsläpp Klimatpåverkan kan beräknas för en produkt eller tjänst vi använder, eller för en viss aktivitet.

Utsläppsminskningen från uppvärmning av bostäder och lokaler är stor. Sektorns utsläpp har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,8 miljoner ton 

Förklaring. Flygplan och helikoptrar. Förbränningsavgaser vid landning  Enligt forskarna kan man genom att välja en växtbaserad kost spara 0,8 ton av koldioxidekvivalenter per år (ett mått på utsläpp av växthusgaser  respektive andel av bolag för vilket värden är estimerade framgår av tabellen. pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp,  Diagrammen och tabellen visar ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt under 2019, samt utsläppen för våra produkter under samma år. Ursprung  Fordonsskattelagen ändras så att till bilagan fogas en ny skattetabell (1A) som ska tillämpas på de person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp angivits  Bränsleåtgång, koldioxid, kolmonoxid, kolväten och kväveoxider finns däremot med i tabellen.

Deklaration av värden som används för emissionsberäkning. Tabell 2. Undersökningens transportmedel och deras koldioxidutsläpp, (Lipasto, liikenteen päästöt). Transportmedel CO2 - utsläpp (g/tonkm).