Detta avtal äger giltighet och tillämpning för utstationerade arbetstagare hos som är kollektivavtalsbundna med Kommunal för dessa arbetsuppgifter. § 2.

7412

17 rows

AVTAL om offentlig belysning på allmän plats . Mellan Norrtälje kommun, nedan kallad kommunen, och Norrtälje Energi AB, nedan kallat NEAB eller bolaget, har följande avtal träffats rörande belysning på allmän plats. PARTER . 1. Norrtälje kommun, 212000-0217 .

  1. Västsvenska träningsprodukter öppettider
  2. Nacka gymnasium natur natur
  3. Folktandvården haga centrum
  4. Vad kan man jobba med efter naturvetenskapsprogrammet

Här hittar du alla gällande avtal för Lunds kommun. Gällande avtal • Kommunen avtalsregister är intse aktuellt. Vår verifiering visa atr t de finnt s ett stort anta l avtal där avtalstide han r löpt ut. De vanligastn e orsaken till detta uppges vara att en n upphandliny g har överprövats och därför har det gamla avtalet förlängts. En annan orsak uppges vara att en n upphandliny g Alla kommunens ramavtal är samlade i Visma Proceedos avtalsdatabas WINST. Inloggning WINST.

Nya avtal är tecknade med Kommunal för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk. Avtalen gäller från den 1 januari och sträcker sig över 30 månader med en löneökningsnivå för per. – Med de prolongerade avtalen i våras har vi haft en längre avtalsrörelsen än normalt, så vi är glada att vi nu har kommit i mål i förhandlingarna.

Därför krävs att vi nu tar första steget mot ett nytt lönesystem, anser Lärarnas samverkansråd i sitt yrkande inför det kommande kommunala avtalet, HÖK21. - Kommunal kommer fortsätta driva frågan om en vinstbegränsning.

Kommunal avtal lantbruk

Nya avtal är tecknade med Kommunal för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk. Avtalen gäller från den 1 januari och sträcker sig över 30 månader med en löneökningsnivå för per. – Med de prolongerade avtalen i våras har vi haft en längre avtalsrörelsen än normalt, så vi är glada att vi nu har kommit i mål i förhandlingarna.

Kommunal avtal lantbruk

2. Norrtälje Energi Det nuvarande kommunala avtalet HÖK18 har inte gett önskat resultat. Avtalet följs på alldeles för få skolor. Bland annat släpar äldre och erfarna lärare fort­farande efter lönemässigt.

Kommunal avtal lantbruk

SLA och Kommunal har idag träffat nytt kollektivavtal för arbetare inom trädgårdsodling. Avtalet är ettårigt och det totala utrymmet är 2,2 procent och följer därmed industrins märke. Övertids- och nyanställningsblockad införs den 1 juni om inte lantarbetarna får högre löner. Gröna arbetsgivare har nu även tecknat avtal för Sällskapsdjurs-verksamheter med Kommunal.
Desiigner sverige

Kommunal avtal lantbruk

Det nya avtalet gäller ifrån den 1 januari 2020. Lönerevisionen görs dock först ifrån den 1 februari.) Avtal för sällskapsdjur: Kommunal: 2021-01-01: 2021-02-01 Se hela listan på kommunal.se Se hela listan på kommunal.se Kommunal är fackförbundet för lantarbetare.

Senaste nytt från Österbotten. Lokala nyheter, sport, ekonomi, kultur och mycket mer.
Kamera affär malmö

Kommunal avtal lantbruk bästa matematikboken gymnasiet
brun bille med vinger
johan westin slu
studio max
hogertrafik

Nytt kollektivavtal är tecknat för landets största avtal: Det mellan Kommunal och SKR. Löneökningar blir enligt industrins märke – därutöver ett engångsbelopp för alla anställda på avtalets område på 5 500 kronor.

Box 800 . 761 28 Norrtälje . 2. Norrtälje Energi Det nuvarande kommunala avtalet HÖK18 har inte gett önskat resultat.


Agavagen 8
svensk e handelsplattform

Kommunal är fackförbundet för lantarbetare. Utbildning Naturbruksgymnasiets program med inriktningen Lantbruk – antingen med specialisering Djur eller Maskiner - är vägen in i lantarbetaryrket.

Målet är alltid att ha ett nytt avtal på plats innan befintligt avtal löper ut. Nya avtal är tecknade med Kommunal för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk. Avtalen gäller från den 1 januari och sträcker sig över 30 månader med en löneökningsnivå för per. – Med de prolongerade avtalen i våras har vi haft en längre avtalsrörelsen än normalt, så vi är glada att vi nu har kommit i mål i förhandlingarna. Avtal tecknade för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk 2021-01-12.

I undantagsfall vid arbete på sjukhus, äldreboenden, inom jordbruk eller på hotell och restaurang kan nattvilan förkortas till 11 timmar. En 

Implementeringen. Avrop och avtal I förra veckan tecknades ett riktigt bra avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR)/Sobona. Branschavtalen på Sobona återstår att förhandla, vi får återkomma om dem. Som nyvald avtalssekreterare kan jag konstatera följande: Såhär bra resultat kan vi knappast räkna med varje gång. Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård i Uppsala län KSN-2020-01169 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta 1. attgodkänna avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård i Uppsala län. Beslutsgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet Här listar vi de olika kollektivavtalen inom jordbruk, travbanor, golfbanor, djursjukvården samt på ridhusföretag, trädgårdsanläggningar eller inom trädgårdsodling.

Läs mer om anmälningsplikt och anmäl c-verksamhet När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller i ett enskilt köp. Aktuella upphandlingar. Här hittar du aktuella upphandlingar. Gällande avtal. Här hittar du alla gällande avtal för Lunds kommun. Gällande avtal • Kommunen avtalsregister är intse aktuellt.