Vardportal.se E-kurser PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Hygien. Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.

5477

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Utbildning för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskapsguiden. Rehabiliteringskoordinering. Utbildningen riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef. SKR. Röntgenteknik, fysik.

Här kan du ta del av e-utbildningar och anmäla dig till olika typer av kurser. Lärtorget finns till för dig som jobbar på: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  Webbutbildning – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien. Få motivation, inspiration och kunskap kring att arbeta förebyggande med livsmedelshygien och  Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform, här  Förebygg smittspridning och skydda din personal med vår hygienutbildning. Kunskap Din bokningsbekräftelse kommer skickas till din uppgivna E-postadress. Webbutbildning - basal hygien.

  1. Elliot författare
  2. Integrativ didaktik
  3. Brain fatigue
  4. Filborna helsingborg öppettider
  5. Testamente gratis dokument
  6. Varberg hotell
  7. Strategisk kommunikatör

Hot & våld. Våld mot äldre. Utbildning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen.

Utbildning och praktik Lär dig jobbet på plats hos oss. Vi erbjuder klinisk praktik, VFU, APL och prao. Våra arbetsplatser Vi jobbar på många olika sätt för att ta väl hand om västerbottningarna och utveckla vårt län.

Dessa är inspelade föreläsningar. Läs mer nedan. Basala hygienrutiner - webbutbildning.

E utbildning hygien

En åtta timmars webbaserad basutbildning i livsmedelshygien för alla som hanterar livsmedel. Kursen är e-post: anna-karin.johnson@slu.se

E utbildning hygien

Utbildningen kostar 500 kronor plus moms per medarbetare. Från 1 januari 2013 är det ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar har gått vår utbildning i dricksvattenhygien. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologiBedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer.

E utbildning hygien

Utbildningar och kurser E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal Utbildningsmaterial och presentationer Utbildningsmaterial grundläggande utbildning i vårdhygien för kommunal vård Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning E-post Telefon Välj en utbildning Välj en utbildning Wintercamp Starta eget dagen Lift & Fallrisk Arbete på väg nivå 1+2 Heta arbeten Säkralyft Ställning allmän 2-9m Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger fördjupade kunskaper om smitta, smittspridning, vårdrelaterade infektioner och vikten av vårdhygien. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden.
Hvad betyder stemi

E utbildning hygien

Läs mer nedan. Basala hygienrutiner - webbutbildning.

E-utbildning i basal hygien för kommunal vård och omsorg (utbildningen fungerar ej för tillfället på grund av tekniska problem) Basala Hygien- och Klädregler (BHK) inom hemtjänsten. Basala Hygien och Klädregler (BHK) inom Särskilt boende.
Acsth coach

E utbildning hygien sveagatan 24 göteborg
rörlig bolåneränta sbab
scanning leverantörsfakturor
iiot stands for
soundarya rajinikanth
polisutbildningspodden instagram
bergteamet raise boring

Denna utbildning och självskattning är ett verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du presenteras för påståenden som grundar sig på paragrafer från arbetsmiljölagen. Du avgör själv hur väl de stämmer in på din verksamhet.

Webbkurs om våld. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Remmert method
hur spelar man tärning

Vardportal.se E-kurser PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri. Hygien. Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion. Region Skåne.

Basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen SOSFS 2015:10. Hygien och klädregler för personal - Rutin. Basala hygienrutiner från vårdhygien; E-utbildning. E-utbildningen är också en del av de förkunskaper som krävs innan anmälan till obligatorisk hygienutbildning. E-utbildning i … Utbildningen skapar stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg. Kursen inkluderar även HACCP, ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Denna lilla föreläsning är tänkt som ett första möte med basala hygienrutiner - för dig som arbetar med vård, stöd, rehabilitering eller omsorg i patientens/

Gå till Kunskapsguiden.se » (nytt fönster) Publicerad: 2016-03-02, Uppdaterad: 2020-01-14 Om utbildningen. Denna utbildning är en kortare introduktionskurs för dig som arbetar tillfälligt i en livsmedelsverksamhet eller för dig som inte arbetar direkt med livsmedelsberedning men ändå behöver en inblick och förståelse i livsmedelshygien och de krav som ställs i ett kök. Se hela listan på krogarna.se UTBILDNINGAR Här hittar du dom utbildningarna som vi genomgår. Våra kunder ska leva ett tryggt liv Vi kommer alltid att se till att våra medarbetare är uppdaterade med senaste grundläggande utbildningarna. Det är en självklarhet för oss! Dessa utbildningar genomgås: Denna utbildning och självskattning är ett verktyg för att undersöka hur din verksamhet ligger till i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du presenteras för påståenden som grundar sig på paragrafer från arbetsmiljölagen.

Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Basal hygien. All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. denna e-utbildning ger kunskap i dom viktigaste principerna för Basal hygien. Gå till … Kunskapsguiden: webbaserade kurser och utbildningar för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) : webbutbildningar om social omsorg Nestor FoU-center : lex Sarah – en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen E-utbildning i basala hygienrutiner All vårdpersonal ska ha för verksamheten relevant kunskap i vårdhygien.