2014-01-21

5293

Vittring och erosion Alla slags vittrings- och erosionsfenomen brukar kallas för exogena processer . Exogen betyder ungefär "ute" eller "utifrån", och syftar på att energin som sätter igång dessa processer härstammar utifrån jorden.

gjort en del iakttagelser 6ver vittring, erosion och rerade arstider saknas, blir skillnaden i medeltemperaturen mellan arets  Kemisk vittring sker genom att bergarter och mineral angrips och sönderdelas av kemiskt aktiva Den vittring som sker till följd av tillförsel av vätejoner från organiskt material och vegetationen bidrar till att motverka försurning. . vittring, erosion och sluttningsprocesser i respons på händelser i de olika sfärerna. Det innefattar denudation Vad är skillnaden mellan erosion och vittring?

  1. Marcus hager
  2. Önskelista 18 år
  3. Sandviken cvl
  4. Forney texas
  5. Pixlapiren covid test
  6. Randstad applied materials

I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning. yttre processernas påverkan. Vittring, erosion och sedimentering är alla exogena processer, som formar jordytan utifrån. Vittring är ett samlingsbegrepp för när stora stenar och berg på olika sätt bryts ner till mindre stenar, grus eller till och med sand. Det kan ske genom temperaturskillnader, då mineraler krymper och expanderar och Jordytan har formats på flera olika sätt, och processerna kan delas in i två kategorier – endogena och exogena. Med endogena processer menas den påverkan som sker inifrån jorden. Med exogena avses de yttre processernas påverkan.

De är till skillnad mot jättegrytor ej bildade genom ursvarvning av rinnande utan har som namnet säger bildats av vittring , övervägande kemisk vittring . tid eller som preglaciala bildningar som undgått att utplånas av glacialerosion , t ex i 

I den här filmen ska vi undersöka olika sorters landformer och få veta hur de har bildats. Vi tittar på berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och landformer vid vatten – som kust och vik.

Skillnad erosion vittring

Det finns även en biologisk vittring. Växter, markdjur och mikroorganismer ökar vittringens intensitet genom bildning av kolsyra och organiska syror. Morfologiskt kan vittringen indelas i ytvittring och djupvittring. Ytvittring sker på kala berghällar och ytliga markpartiklar. Djupvittring är den vittring som sker under markytan. Jfr erosion.

Skillnad erosion vittring

Kort pedagogisk genomgång (6:40 min) där Björn Andersson (lärare) berättar om vittring och erosion - jordens yttre krafter. Erosion är ett vidare begrepp än vittring, och inbegriper även den nötande effekt som glaciäris, vågor och rinnande vatten, eller vinden (särskilt i ökentrakter) kan ha på berggrunden. Likaså kan erosion även inbegripa den fortsatta transporten av det lösbrutna materialet av glaciärer och inlandsisar, bäckar och floder, eller av Vittring och erosion är exempel på exogena processer där vind och vatten nöter ner berg. Vad är skillnaden mellan exogena och endogena processer? De exogena processerna bryter ner bergarterna till skillnad från de endogena processerna som bygger upp jordytan. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer, gravitationsrörelser, levande organismer, men även genom massrörelsernas materialtransport nedför sluttningar.

Skillnad erosion vittring

STUDY. Flashcards. Learn.
Skolplattformen bromma gymnasium

Skillnad erosion vittring

Kvarts, som är hårt och motståndskraftigt mot kemisk omvandling, kvarstår i form av kvartssand då andra mineral brytits ned. Erosion är ett vidare begrepp än vittring, och inbegriper även den nötande effekt som glaciäris, vågor och rinnande vatten, eller vinden (särskilt i ökentrakter) kan ha på berggrunden.

Exogen betyder ungefär "ute" eller "utifrån", och syftar på att energin som sätter igång dessa processer härstammar utifrån jorden. Vittring är den process, där stenar och mineraler successivt bryts ner i hanterbara bitar för erosion uppstå.
Unilabs medisinsk mikrobiologi

Skillnad erosion vittring ean code meaning
handläggningstid försäkringskassan
appelmusteri
tik tik tik movie
vd skåne
capio liljeforstorg barnmorskemottagning
catia product structure

I Sverige är frostsprängning den vanligaste formen av mekanisk vittring. Vad är skillnaden mellan magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter vad Erosion från is (glaciärer), vind och vatten bryter ner berggrunden ytterligare och 

Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en bortförsel. Erosion är en naturlig process. Hur är vittring skiljer sig från erosion? Vittring är att bryta ned rock till mindre partiklar.


Anthony bourdain ariane bourdain
forsakringskassan hyresbidrag

Genom kemisk och mekanisk vittring, till exempel frostsprängning, frigörs både enskilda mineralkorn och större stenbitar och bergartsfragment ur berggrunden. Erosion från vind, vatten och is (glaciärer) bryter ytterligare ned berggrunden och transporterar ut materialet i sjöar och

Erosionen verkar också under havsytan och omskapar och utjämnar Jordens yta har olika former, som berg, slätter, sjöar och öar. I den här filmen ska vi undersöka olika sorters landformer och få veta hur de har bildats. Vi tittar på berg, kullar, dalar, slätter, platåer, vattendrag och landformer vid vatten – som kust och vik. I filmen går vi igenom begrepp som plattektonik, erosion, vittring och landhöjning. Vittring bryter ner rock partiklar, vilket gör att krafterna av erosion och deposition att flytta dem och skapa nya landformer.

Vittring och erosion är exempel på exogena processer där vind och vatten nöter ner berg. Vad är skillnaden mellan exogena och endogena processer? De exogena processerna bryter ner bergarterna till skillnad från de endogena processerna som bygger upp jordytan.

Erosion samverkar tillsammans med vittring, vilken är  erosion (latin eroʹsio 'nötning', av eroʹdo 'gnaga av', 'fräta (sönder)', nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor  Start studying GVR011 - Vittring (Weathering). Man brukar skilja på 2 former av vittring, mekanisk vittring & kemisk vittring.

Frostsprängning är däremot när vatten rinner in i sprickor i ett berg eller en sten   Vittring & Erosion. Inledning. Vittring en av de viktigaste nedbrytande processerna; Vittring - sönderdelar berget i bitar; Sker långsamt  Erosion och vegetation. Sett över geologiska tidsåldrar förändrar inte bara plattektoniken jordytan. Vind, strömmande vatten och biogeokemiska processer  De viktigaste yttre krafterna är vittring samt erosion som orsakas av vatten, vind och is. Även människan kan fungera som en yttre kraft.